Skoči na glavni sadržaj

Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci

Organizacijska struktura

 • Zavod za ekonomske znanosti

 • Katedra za ekonomske znanosti

 • Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

 • Zavod za građansko pravo

 • Katedra za građansko pravo

 • Katedra za kazneno postupovno pravo

 • Zavod za mirenje

 • Katedra za građansko postupovno pravo

 • Zavod za nakladničku djelatnost

 • Zavod za pomorsko i prometno pravo

 • Katedra za pomorsko i prometno pravo

 • Zavod za pravo društava i financijsko pravo

 • Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

 • Katedra za europsko javno pravo

 • Katedra za financijsko pravo

 • Katedra za kazneno pravo

 • Katedra za međunarodno pravo

 • Katedra za obiteljsko pravo

 • Katedra za povijest prava i države

 • Katedra za radno i socijalno pravo

 • Katedra za rimsko pravo

 • Katedra za sociologiju

 • Katedra za strane jezike

 • Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku

 • Katedra za upravno pravo

 • Katedra za upravnu znanost

 • Katedra za ustavno pravo

 • Vanjski suradnici

 • Katedre

 • Stručne službe

 • Služba za financijske i računovodstvene poslove

 • Služba za informatičku potporu

 • Služba za studentska pitanja i upise

 • Službu za poslove tehničkog održavanja i pomoćne poslove

 • Tajništvo - Ured dekana

 • Knjižnica

 • Zavodi

 • Opći i kadrovski poslovi i poslovi javne nabave