Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika 3

Šifra:
15921
Kratica:
MATE 3
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
45(V) + 45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Singer

prof. dr. sc. Zvonimir Šikić

Izvođači:

mr. sc. Mileva Dejanović-Strižak (V)

dr. sc. Marcel Maretić (V, P)

Aleksandar Hatzivelkos, dipl. ing., pred. (V, P)

prof. dr. sc. Zvonimir Šikić (P)

doc. dr. sc. Paola Glavan (V)

mr. sc. Morana Antunac Majcen, v. pred. (V)

Vedran Novaković, dipl. ing. (V, P)

mr. sc. Petar Gregorek, pred. (V)

prof. dr. sc. Sanja Singer (V, P)

dr. sc. Neva Slani (V)

izv. prof. dr. sc. Julije Jakšetić (V)

Opis predmeta:
Uvod u numeriku. Numeričke metode linearne algebre. Interpolacija i aproksimacija. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Pripreme za kolokvij i kolokvij. Deskriptivna statistika. Distribucija vjerojatnosti. Uzorci. Testovi. Pripreme za kolokvij i kolokvij. Krivulje i površine. Koordinatni sustavi. Vektorski diferencijalni račun. Vektorski integralni račun. Pripreme za kolokvij i kolokvij.
Preduvjeti za upis predmeta:

Matematika II (položen)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Matematika II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe