Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika IV

Šifra:
15957
Kratica:
MAT IV
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Singer

prof. dr. sc. Zvonimir Šikić

Izvođači:

mr. sc. Mileva Dejanović-Strižak (V)

dr. sc. Marcel Maretić (V)

Aleksandar Hatzivelkos, dipl. ing., pred. (V)

prof. dr. sc. Zvonimir Šikić (P)

doc. dr. sc. Paola Glavan (V)

mr. sc. Morana Antunac Majcen, v. pred. (V)

Vedran Novaković, dipl. ing. (V, P)

mr. sc. Petar Gregorek, pred. (V)

prof. dr. sc. Sanja Singer (V, P)

dr. sc. Neva Slani (V)

izv. prof. dr. sc. Julije Jakšetić (V)

Opis predmeta:
Uvod u numeriku.Numeričke metode linearne algebre. Interpolacije i aproksimacije. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Pripreme za kolokvij i kolokvij. Kompleksni brojevi i funkcije. Komforno preslikavanje. Taylorov razvoj. Laureantov razvoj. Analitičke funkcije. Pripreme za kolokvij i kolokvij.
Preduvjeti za upis predmeta:

Matematika II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe