Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika 3

Šifra:
15921
Kratica:
MATE 3
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
45(V) + 45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Singer

Izvođači:

Jadranka Radanović, dipl. ing. (V)

Vedran Novaković, dipl. ing. (V)

prof. dr. sc. Sanja Singer (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Osposobiti studente za samostalnu kinematičku i dinamičku analizu složenih mehaničkih sustava. Sadržaj predavanja: 1. Uvod u numeriku. 2. Numeričke metode linearne algebre. 3. Interpolacija i aproksimacija. 4. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. 5. Pripreme za kolokvij i kolokvij. 6. Deskriptivna statistika. 7. Distribucija vjerojatnosti. 8. Uzorci. 9. Testovi. 10. Pripreme za kolokvij i kolokvij. 11. Krivulje i površine. 12. Koordinatni sustavi. 13. Vektorski diferencijalni račun. 14. Vektorski integralni račun. 15. Pripreme za kolokvij i kolokvij. Sadržaj vježbi: 1. Uvod u numeriku. 2. Numeričke metode linearne algebre. 3. Interpolacija i aproksimacija. 4. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. 5. Pripreme za kolokvij i kolokvij. 6. Deskriptivna statistika. 7. Distribucija vjerojatnosti. 8. Uzorci. 9. Testovi. 10. Pripreme za kolokvij i kolokvij. 11. Krivulje i površine. 12. Koordinatni sustavi. 13. Vektorski diferencijalni račun. 14. Vektorski integralni račun. 15. Pripreme za kolokvij i kolokvij.
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Preporučena literatura:

1. Grupa autora: Inženjerski priručnik, Školska knjiga, Zagreb

Preduvjeti za upis predmeta:

Matematika II (položen)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Matematika II (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Procesno-energetski prijediplomski 3 obavezni
20 Brodostrojarski prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe