Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Automobilski mehatronički sustavi

Šifra:
18437
Kratica:
AMS
Visoko učilište:
Fakultet strojarstva i brodogradnje
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
13(V) + 2(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Joško Deur

Izvođači:

doc. dr. sc. Branimir Škugor (V)

prof. dr. sc. Joško Deur (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Prikazati osnove automobilske mehatronike Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: Obaveze studenata: Redoviti dolazak na predavanja i vježbe Konzultacije prema potrebi Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Interaktivno provodenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, ispit, konzultacije, email korespondencija Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija: Interaktivno provodenje nastave uz sudjelovanje studenata u diskusiji materije i rezultata, ispit, konzultacije, email korespondencija Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja): razumjeti temeljne koncepte projektiranja automobilskih mehatroničkih sustava izraditi dinamičke modele komponenti i sustava automobilskih pogona i dinamike vozila izvršiti sintezu sustava upravljanja i proračunati vrijednosti parametara regulatora izvršiti računalne simulacije koristeći odgovarajuće računalne alate analizirati i dokumentirati dobivene rezultate Predavanja 1. Uvodno o automobilskoj mehatronici. Podjela aut. mehatroničkih sustava. 2. Dinamički model automobilskog pogona 3. Dinamički model Ottovog motora 4. Modeliranje automatskog prijenosnika 5. Modeli autoguma 6. Modeli dinamike vozila 7. Modeli ovjesa 8. Regulacija omjera zrak/gorivo za Ottov motor 9. Princip regulacije brzine Ottovog motora. Elektronička zaklopka. 10. Sinteza regulacijskog kruga brzine vrtnje Ottovog motora. 11. ABS 12. Regulacija vuče 13. Simulacija pasivne dinamike vozila 14. Osnove regulacije dinamike vozila 15. Budući razvoj automobilskih mehatroničkih sustava Vježbe 1. Primjeri automobilskih mehatroničkih sustava (AUDVJ) 2. Simulacija dinamičkog ponašanja automobilskog pogona I (RAČVJ) 3. Simulacija dinamičkog ponašanja automobilskog pogona II (RAČVJ) 4. Simulacija dinamičkog ponašanja automobilskog pogona III (RAČVJ) 5. Simulacija dinamike vozila (uklj. model autogume) I (RAČVJ) 6. Simulacija dinamike vozila (uklj. model autogume) II (RAČVJ) 7. Simulacija dinamike vozila (uklj. model autogume) III (RAČVJ) 8. Sinteza regulacijskog sustava omjera zrak/gorivo (AUDVJ) 9. Regulacija brzine vrtnje Otovog motora I (LABVJ) 10. Regulacija brzine vrtnje Otovog motora II (LABVJ) 11. Simulacija ABSa (RAČVJ) 12. Simulacija regulacije vuče (RAČVJ) 13. Primjer regulacije dinamike vozila I (RAČVJ) 14. Primjer regulacije dinamike vozila II (RAČVJ) 15. Primjer regulacije dinamike vozila III (RAČVJ)
Jezici izvođenja nastave:

Hrvatski

Obavezna literatura:

1. Automotive Handbook, Bosch, 2000.

2. Ribbens, W.B.: Understanding Automotive Electronics, Elsevier Science, 2003.

3. Gillespie, T.D.: Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE Inc., 1992.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Inženjersko modeliranje i računalne simulacije prijediplomski 5 izborni
20 Brodostrojarski prijediplomski 5 izborni
21 Industrijsko inženjerstvo i menadžment prijediplomski 5 izborni
22 Inženjerstvo materijala prijediplomski 5 izborni
23 Mehatronika i robotika prijediplomski 5 izborni
151 Dizajn medicinskih konstrukcija prijediplomski 5 izborni
153 Konstruiranje i razvoj proizvoda prijediplomski 5 izborni
154 Mehanizmi i roboti prijediplomski 5 izborni
155 Motori i vozila prijediplomski 5 izborni
171 Energetika prijediplomski 5 izborni
172 Procesna tehnika prijediplomski 5 izborni
173 Termotehnika prijediplomski 5 izborni
181 Automatika u proizvodnji prijediplomski 5 izborni
182 Osiguranje kvalitete prijediplomski 5 izborni
183 Obradni sustavi prijediplomski 5 izborni
184 Preradba i montaža prijediplomski 5 izborni
185 Zavarene konstrukcije prijediplomski 5 izborni
1142 Autonomni sustavi i računalna inteligencija prijediplomski 5 izborni
20 Brodostrojarski prijediplomski 7 izborni
22 Inženjerstvo materijala prijediplomski 7 izborni
23 Mehatronika i robotika prijediplomski 7 izborni
151 Dizajn medicinskih konstrukcija prijediplomski 7 izborni
153 Konstruiranje i razvoj proizvoda prijediplomski 7 izborni
154 Mehanizmi i roboti prijediplomski 7 izborni
155 Motori i vozila prijediplomski 7 izborni
171 Energetika prijediplomski 7 izborni
172 Procesna tehnika prijediplomski 7 izborni
173 Termotehnika prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe