Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Nikolina Maraković

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Poznavanje najznačajnijih primjera zidnoga slikarstva od IV. do XIII. stoljeća u Italiji; poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika kasnoantičkih, predromaničkih i romaničkih zidnih slika u Italiji; poznavanje razvoja i stilskih promjena u kasnoantičkom, predromaničkom i romaničkom zidnom slikarstvu u Italiji; poznavanje osnovne terminologije povezane s izučavanjem zidnoga slikarstva od IV. do XIII. st.; elementarno poznavanje slikarskih tehnika; razumijevanje načina identificiranja i proučavanja slikarskih radionica; razvijanje sposobnosti analize primjera zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike; razumijevanje poveznica između zidnoga slikarstva Italije i slikarstva istočnojadranske obale; svijest o važnosti interdisciplinarnog pristupa svakoj proučavanoj temi, odnosno proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature. Metode podučavanja: Predavanja. Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe na usmenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art, New Haven-London, Yale University Press, 1993. (dijelovi).

2. La pittura in Italia. L'Altomedioevo (ur. C. Bertelli), Milano, Electa, 1994. (ili bilješke s predavanja).

3. Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi).

4. Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, London, Penguin Books, 1971. (dijelovi).

5. Oakeshott, Walter, The Mosaics of Rome, London, Thames & Hudson, 1967. (dijelovi; prijevod: Mozaici Rima, Jugoslavija 1977.).

Preporučena literatura:

6. Bisconti, Fabrizio, Le pitture delle catacombe Romane. Restauri e interpretazioni, Tau Editrice, 2011.

7. Affreschi absidali nella basilica di Aquileia. Progetto di restauro (ur. E. Accornero), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin di Passariano, 1999.

8. Demus, Otto, The Mosaic Decoration of San Marco, Venice, University of Chicago Press, 1988.

9. Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1949.

10. La pittura nel Veneto. Le origini (ur. F. Flores d'Arcais), Milano, Electa, 2004.

11. Romano, Serena, Riforma e tradizione 1050-1198, La pittura medievale a Roma, Corpus vol. IV, Jaca Book, 2006.

13. Dodwell, Ch. R., The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993.

Legenda

  • P - Predavanja