Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etika okoliša

Opterećenje:
15(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Izvođači:

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak (S)

Opis predmeta:
Zašto je čovjeku potrebna ekološka etika? Koje su suvremene promjene utjecale na razvoj ekološke etike? Možemo li govoriti o univerzalnim etičkim principima u odnosu čovjeka prema su-svijetu (Weltethos, co-world) ili svaka kultura i društvo imaju svoje partikularne etičke norme? U kojoj je mjeri, ako uopće, čovjek odgovoran za živi i neživi svijet prirode i što po tom pitanju (ne) treba činiti? Kroz predavanja, te izlaganja, analizu i diskusiju seminarske literature studenti će steći teoretska znanja o osnovnim stajalištima ekološke etike, korisna za diskurs o odnosu čovjeka i prirode (okoliša). Kroz izbor knjiga i tekstova studenti će biti upoznati s pluralizmom klasičnih i alternativnih pristupa ekološkim pitanjima te suvremenim pristupima i ekološkim pokretima, što će biti korisno za polemiziranje o specifičnim problemima etike okoliša. Poticanjem argumentirane diskusije i kritičkog čitanja literature studenti će povećati praktičnu kompetentnost analiziranja i kritičkog mišljenja o suvremenim etičkim dilemama čovjekove odgovornosti za svoj okoliš.
Obavezna literatura:

1. Cifrić, I. (2009). Kultura i okoliš. Zaprešić: VŠPU "B. A. Krčelić". str. 1.-86., 189.-294.

2. Cifrić, I. (2007). Bioetička ekumena. Zagreb: Pergamena. str. 79.-247.

3. Cifrić, I. (1998). Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva. Zagreb: HSD i Zavod za sociologiju FFZG.

Preporučena literatura:

4. Armstrong, S. J. i Botzler, R. G. (ur.). (1993). Environmental Ethics. Divergence and Convergence. USA: McGraw-Hill, Inc.

5. Cifrić, I. (2000). Bioetika i ekologija. Zaprešić: Matica Hrvatska Zaprešić.

6. Cifrić, I. (2012). Leksikon socijalne ekologije. Zagreb: Školska knjiga. (odabrani pojmovi)

Ishodi učenja:

1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja etike okoliša određenih sadržajem kolegija

2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz etike okoliša na temelju usvojenih znanja

3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja

4. Samostalno osmisliti i prezentirati seminar iz etike okoliša na temelju sinteze postojeće literature

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar