Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poredbene analize

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zvonko Kovač

Izvođači:

prof. dr. sc. Zvonko Kovač (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija su vježbe (zadobivanje kompetencije) u poredbenim književnopovijesnim analizama, od komparatistike tekstova do međuknjiževnih tumačenja na predlošku analize časopisa "Sarajevske sveske". Ciljevi su definirani prepoznavanjem, definiranjem i uspoređivanjem različitih metodoloških praksi interpretacije književnoga djela i to ponajprije onih već zastupljenih u različitim tematskim brojevima navedenog časopisa. S obzirom na opće izlazne kompetencije prvostupnika, očekuje se određena primjena i povezivanje znanja iz književnosti stečenih u dodiplomskom dijelu studija. Metode podučavanja: Seminarski tip poredbene analize i interkulturne interpretacije (uvodna predavanja, referati i seminarske diskusije). Metode ocjenjivanja: Brojčana ocjena. Ispit usmeni. Referat za vrijeme održavanja seminara ili pismeni seminarski rad uvjeti za izlazak na ispit.
Ishodi učenja:

1. prepoznavanje osnovnih karakteristika književnih žanrova i stilova

2. sažeti i argumentirati osobitosti međuknjiževnih relacija

3. primijeniti iskustvo čitanja te interpretirati zadani tekst

4. kritički prosuditi te samovrednovati predložene koncepte i podjele

5. predložiti i prezentirati moguće alternative navedenoj analizi problema

6. razviti smisao za problemsku poredbenu analizu (prema oblikovnim ili tematskim cjelinama)

7. pisanje seminarskog rada: metode i pristupi, služenje literaturom i samostalna analiza

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar