Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Češki jezik (za nebohemiste)

Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

Eva Pallasová, lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Stjecanje jezičnih kompetencija na razini A1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe i upoznavanje češke kulture, povijesti i zemljopisa. Metode podučavanja: predavanje, seminari (usmeno izlaga nje), razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija, role play Metode ocjenjivanja: pismeni i usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. Sesar, D., Češki u 30 lekcija. Zagreb 2001.

2. Adamovičova, A-. Ivanova, D. Basic Czech I . Praha 2009.

Preporučena literatura:

3. Sesar, D., Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik s gramatikom. Zagreb 2002.

4. Profeta, D., A. Novosad, Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.

5. Ribarova, Z., Pregled češke gramatike s vježbama. Zagreb 1991.

Legenda

  • S - Seminar