Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sukob Tito Staljin i Goli otok

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Martin Previšić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Martin Previšić (P)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij problematizira raskol Tito - Staljin u razdoblju 1948.-1956. i najveći logor za tzv. ibeovce -Goli otok. U prvom dijelu analizirati će se uzorci i posljedice koji su doveli do raskida, od onih na unutrašnjem planu pa do onih vanjskopolitičkog karaktera. Osim razmatranja konteksta međunarodnog komunističkog pokreta, raskol će se promatrati i u ranim hladnoratovskim odnosima. Drugi dio kolegija tematizira različite aspekte funkcioniranja logora na Golom otoku: političkog preodgajanja kažnjenika, organizacije logora, rada, prehrane, transporta kažnjenika, bolesti u logoru, itd. Biti će razmatrani odjeci života Golog otoka u književnosti, umjetnosti i na filmu. Sadržaj kolegija biti će multimedijalno prezentiran uz mogući posjet logoru krajem semestra. Metode podučavanja: Predavanja, prezentacije filmova, slika, i ostalih materijala. Gostovanja bivših logoraša. Metode ocjenjivanja: Dva kolokvija, jedan u sredini i jedan na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb 1990.

Preporučena literatura:

2. Dragan Marković, Istina o Golom otoku, Beograd 1987. (dijelovi)

3. Đuro Bilić, Goli otok i Dabravine, Zagreb 1998. (dijelovi)

4. Radovan Radonjić, Izgubljena orijentacija, Beograd 1985. (dijelovi)

Legenda

  • P - Predavanja