Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove nizozemskog jezika I

Opterećenje:
30(LK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Slađan Turković

Izvođači:

Petra Bručić (LK)

Opis predmeta:
Cilj: Savladavanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije. Metode podučavanja: Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe. Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).
Obavezna literatura:

1. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.

Preporučena literatura:

2. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Legenda

  • LK - Lektorske vježbe