Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove perzijskoga jezika (II)

Opterećenje:
15(LK) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Azra Abadžić Navaey

Izvođači:

doc. dr. sc. Azra Abadžić Navaey (LK)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s morfologijom perzijskoga jezika (glagolska vremena, glagolski načini) te sintaksom jednostavnih i složenih rečenica u perzijskom jeziku. Metode podučavanja: Predavanja i vježbe, čitanje, analiziranje i prevođenje tekstova s perzijskog na hrvatski i obratno. Metode ocjenjivanja: Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi).
Obavezna literatura:

1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove perzijskog jezika (I) (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • LK - Lektorske vježbe