Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Karolinška Istra

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Cilj je ovog predmeta upoznati studente s korpusom karolinških spomenika u Istri te s recentnim arheološkim istraživanjima i promjenama u metodologiji istraživanja u posljednjih desetak godina. Studenti stječu sposobnost samostalnog rada na ranosrednjovjekovnom materijalu s područja Istre i sposobnost sagledavanja i interpretiranja istarskih spomenika u kontekstu europske ranosrednjovjekovne kulturno-umjetničke baštine Arhitektura i likovne umjetnosti ranosrednjovjekovnog razdoblja u Istri - opći pregled ranosrednjovjekovne povijesti i umjetničke baštine Istre, prezentacija recentnih istraživanja spomenika karolinškog doba u Novigradu, Balama, Guranu kod Vodnjana, s naglaskom na metodologiji istraživanja i novim spoznajama o razdoblju ranog srednjeg vijeka na tom prostoru. Metode podučavanja: predavanja s PPT prezentacijama i vizualnim pomagalima u nastavi terenska nastava Metode ocjenjivanja: Stalna provjera u nastavi, zahtjevi za čitanjem literature iz predavanja u pedavanje uvijek unaprijed. Usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. 1. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000. (poglavlja koja se odnose na umjetnost ranog srednjeg vijeka u Istri)

2. 2. M. Jurković, Novigrad (kulturno-povijesni vodič), Split, 1996

3. 3. M. Jurković, "Il ciborio di Novigrad", Hortus artium medievalium br. 1, 1995.

4. 4. Hortus artium medievalium br. 2, 1996., br. 3, 1997., br. 4, 1998., br. 5, 1999., br. 6., 2000.: J.-P. Caillet-M. Jurković-P. Chevalier-I. Matejčić - prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja lokaliteta Sv. Marije Velike kod Bala

5. 5. T. Milošević, "The Iron Cross from Dvigrad", Hortus artium medievalium br. 8, 2002.

6. 6. M. Jurković, "Maitre des chapiteaux de Bale", Hortus artium medievalium br. 8, 2002.

7. 7. Hortus artium medievalium br. 9, 2003., br. 10, 2004.: J. Terrier-M. Jurković-Matejčić - prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja na lokalitetima trobrodne bazilike i crkve sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana

8. 8. I. Matejčić: Dvije crkve (Dvije srednjovjekovne crkve, istraživanje i obnova), Rovinj, 1997.

Preporučena literatura:

9. 1. J.-P. Caillet, L'art carolingien, Paris 2005.

Legenda

  • P - Predavanja