Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Nikolina Maraković

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Zeman (P)

Opis predmeta:
Cilj: Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz kasnoantičku (i ranokršćansku) arhitekturu i umjetnost; poznavanje zakonitosti urbanog planiranja i razvoja urbanih (spomeničkih) cjelina u Dalmaciji tijekom kasne antike i ranokršćanskoga razdoblja; poznavanje razvoja kasnoantičke i distinktivno ranokršćanske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica; poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena u arhitekturi i umjetnosti kasnoantičke Dalmacije; poznavanje reprezentativnih spomenika (različitih vidova umjetničke produkcije) te spomeničkih (arhitektonskih) cjelina kasnoantičkog (i ranokršćanskog) razdoblja na prostoru Dalmacije; razvijanje sposobnosti interpretacije kasnoantičkih spomenika; razumijevanje arhitektonske, umjetničke i kulturne baštine Dalmacije u europskom kontekstu; shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi - promatranje konkretnih primjera spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature. Metode podučavanja: Predavanja. Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe na usmenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 2003 (odabrana poglavlja).

2. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002 (odabrana poglavlja).

3. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, N. Cambi-T. Marasović (ur.), Split, 1996.

4. J. Jeličić Radonić, Salonitanski krug Justinijanova doba, PPUD 34, 1994, 21-37.

5. P. Vežić, Zadar na pragu kršćanstva, Zadar, 2005.

6. J. Belamarić et al., Ranokršćanski spomenici otoka Brača, Split, 1994.

7. I. Fisković, O ranokršćanskoj arhitekturi na otocima Braču i Šolti, Arheoloski radovi i rasprave 8-9 (1982), 159-216.

8. J. Jeličić Radonić, Ranokršćanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, Split, 1994.

9. I. Fisković, Salonitanski tip ranokršćanskih sarkofaga, Arheološki radovi i rasprave. 12 (1996); 117-140.

Preporučena literatura:

10. Radni materijali s nastave (gradivo i literatura koji će se kritički razmatrati na nastavi)

11. J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969 (odabrana poglavlja)

12. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Volume 2., Zagreb 2012 (odabrane cjeline)

13. T. Turković, Late Antique 'palace' in Polače bay (Mljet) - tetrarchical 'palace'?, Hortus artium medievalium 17, Zagreb-Motovun, 2011.

14. B. Migotti, Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije, Opuscula archaeologica 16 (1992): 225-249.

15. V. Begović, I. Schrunk, Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 18/2001, 157-172.

16. F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split, 1986. (dijelovi)

17. P. Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae I, Split-Rome, 1995 (odabrani primjeri)

18. E. Marin (ur.), Salona Christiana, Split, 1994 (odabrana poglavlja)

19. Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti: zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14.-15. svibnja 2004., ur. J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić. Split: Crkva u svijetu, 2008. (odabrani radovi)

20. B. Migotti, Vrste i namjene ranokršćanskih zdanja u Dalmaciji, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru 34 (21) (1995): 113-144.

21. B. Migotti, Naslovnici ranokršćanskih crkava u Dalmaciji, Arheološki radovi i rasprave 12 (1995): 189-247

22. J. Jeličić-Radonić, Altar Types in Early Christian Churches in the Province of Dalmatia, Hortus artium medievalium 11 (2005): 19-28.

23. J. Jeličić-Radonić, Gata, crkva Justinijanova doba, Split, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, Split, 1994.

24. Z. Gunjača, Srima - Prižba, starokršćanske dvojne crkve, Šibenik 2005.

25. J. Meder, Ranokršćanski podni mozaici na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.

Legenda

  • P - Predavanja