Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zlatko Jurić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s poviješću i teorijom arhitektonskoga konzerviranja u Zagrebu od 1850 do 1945. Proučavanje gradogradnje (teorija o osnivanju gradova - I i II generalna regulatorna osnova), Bolle i stilske restauracije, Szabo i Lunaček - počeci biološke zaštite, rasprava o regulaciji gornjeg grada, Dolca i Kaptola. Rasprava o teorijskim konceptima i regulatornim prijedlozima. Metode podučavanja: Predavanje: Powerpoint prezentacija Metode ocjenjivanja: Pohađanje nastave i usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. 1. LELJA DOBRONIĆ, Zagrebački Kaptol i gornji grad nekad i danas, Zagreb, 1988

2. 2. LELJA DOBRONIĆ, Biskupski i kaptolski Zagreb, Zagreb, 1991a.,

3. 3. LELJA DOBRONIĆ, Zagrebačka biskupska tvrđa, Zagreb, 1991b,

4. 4. ZLATKO JURIĆ, Viktor Kovačić - prolog u regulaciju Kaptola, 1908, u: Prostor, 13 (2005),

5. 5. JUKKA JOKILEHTO, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999.

6. 6. SNJEŠKA KNEŽEVIĆ, Urbanističke zamisli Viktora Kovačića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 24 (2000),

7. 7. OLGA MARUŠEVSKI, Iso Kršnjavi kao graditelj, Zagreb, 1986,

8. 8. AKOS MORAVANSZKY, Competing Visions - Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture 1867 - 1918, Cambridge-Massachusets-London-England, 1998,

9. 9. Sažetci predavanja (pripremio predavač).

Legenda

  • P - Predavanja