Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ivan Gundulić i hrvatski književni barok

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Brković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Brković (S)

izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje (P)

Opis predmeta:
Cilj: Student će steći temeljna znanja o hrvatskoj baroknoj književnosti i ovladati stilsko-periodizacijskim i žanrovskim pojmovljem. Na temelju usvojenih književnopovijesnih i kulturnopovijesnih činjenica student će se osposobiti za samostalno analitičko-interpretativno čitanje tekstova Ivana Gundulića i drugih autora barokne književnosti te za njihovo kritičko promišljanje. Metode podučavanja: Podučavanje i rasprava, rad na pripremljenim materijalima, različiti oblici multimedijalne prezentacije. Metode ocjenjivanja: Pismene zadaće, seminarski rad, završni usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Ivan Gundulić, Osman ( tekst je dostupan u različitim izdanjima)

2. Ivan Gundulić, Dubravka ( tekst je dostupan u različitim izdanjima)

3. Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga ( tekst je dostupan u različitim izdanjima)

4. Ivan Gundulić, Prozerpina ugrabljena, u: Djela Dživa Frana Gundulića, prir. Đ. Körbler, Zagreb: JAZU, 1938. [Stari pisci hrvatski, knj. 9]

5. Ivan Gundulić, Armida, u: Djela Dživa Frana Gundulića, prir. Đ. Körbler, Zagreb: JAZU, 1938. [Stari pisci hrvatski, knj. 9]

6. Ivan Gundulić, Od veličanstva božijeh, u: Djela Dživa Frana Gundulića, prir. Đ. Körbler, Zagreb: JAZU, 1938. [Stari pisci hrvatski, knj. 9]

7. Ivan Gundulić, Pjesni pokorne kralja Davida, u: Djela Dživa Frana Gundulića, prir. Đ. Körbler, Zagreb: JAZU, 1938. [Stari pisci hrvatski, knj. 9]

8. Ivan Gundulić, U slavu Ferdinanda II. kneza toskanskoga, u: Djela Dživa Frana Gundulića, prir. Đ. Körbler, Zagreb: JAZU, 1938. [Stari pisci hrvatski, knj. 9]

9. Ivan Bunić Vučić, Mandaljena pokornica, u: Dživo Bunić Vučić, Djela, prir. D. Fališevac, Zagreb: Matica hrvatska, 1995. [Stoljeća hrvatske književnosti].

10. Junije Palmotić, Armida, u: Djela Gjona Gjora Palmotića, 2. dio, prir. Armin Pavić, Zagreb: JAZU [Stari pisci hrvatski, knj. 13].

11. Zoran Kravar, "Književnost 17. stoljeća i pojam barok", u: Nakon godine MDC, Dubrovnik 1993, str. 7-38.

12. Pavao Pavličić, "Barok kao period starije hrvatske književnosti", u: Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti, Split 1978, str. 31-67.

13. Dunja Fališevac, "Concetto kao pojam barokne poetike i pjesnički postupak u hrvatskoj književnosti 17. Stoljeća", Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Zagreb 2007, str. 201-228.

14. Zoran Kravar, "Jedan dijeljeno s tri: Acutezza u Bunića, Gundulića i Đurđevića", Hrvatska književna baština, 2, 2003, str. 417-449.

15. Pavao Pavličić, "Neke zajedničke crte baroknih plačeva", u: Rasprave u hrvatskoj baroknoj književnosti, Čakavski sabor, Split, 1979, str. 105-127.

16. Dunja Fališevac, "Mandalijena pokornica", u: Ivan Bunić Vučić, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti; Sveučilišna naklada Liber, 1987, str. 59-94.

17. Leo Rafolt, "Melodrama, tragikomedija, libretistička drama", u: Melpomenine maske, Zagreb: Disput, 2007, 30-56.

18. Pavao Pavličić, "Kojem žanru pripada Gundulićeva Dubravka", Republika, 23 (1976) 11: 1235-1251

19. Natka Badurina, "Kritika mita Venecije i zlatnog doba u Dubravci Ivana Gundulića", u: Hrvatsko-talijanski književni odnosi, knj. VII, ur. Mate Zorić, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 2000, str. 37-60

20. Dunja Fališevac, "Kompozicija i epski svijet Osmana (iz vizure naratologije)", u: Kaliopin vrt, Split: Književni krug, 1997, str. 139-160

21. Davor Dukić, "Jedan povod za dva pogleda iznutra - Gundulićev 'Osman' i Mrnavićeva 'Osmanšćica'", Sultanova djeca, Zadar: Thema i.d., 2004.

Preporučena literatura:

22. Dunja Fališevac, "Ivan Gundulić", u: Hrvatska književnost u europskom kontekstu, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Sveučilišna naklada Liber, 1978, str. 259-277.

23. Pavao Pavličić, "Dopjevi Osmana", Forum, 28(1989) 9/10, str. 436-455.

24. Armin Pavić, "O kompoziciji Gundulićeva Osmana", Rad JAZU 32 (1875): 104-150.

25. Franjo Marković, "Estetička ocjena Gundulićeva Osmana,, 1. dio, Rad JAZU 46 (1879): 78-165.

26. Smiljana Narančić Kovač, Trojna struktura Gundulićevih Suza sina razmetnoga, Zagreb, 1994.

27. Rafo Bogišić, "Problem Gundulićeve Dubravke", Forum 14 (1975) 10-12: 115-149.

28. Jakša Ravlić, "Odraz domaće stvarnosti u dubrovačkoj književnosti: Ivan Gundulić i njegova Dubravka", Anali Dubrovnik 4-5 (1956): 323-354.

29. Lovro Kunčević, "Dubrovačka slika venecije i venecijanska slika Dubrovnika u ranom novom vijeku", Anali Dubrovnik 50 (2012): 9-37.

30. Dunja Fališevac, "Gundulićev Osman kao epski model u hrvatskoj epici 17. i 18. stoljeća", u: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007: 229-243.

31. Reinhard Lauer "Pad silnoga. O semantičkoj strukturi Osmana Ivana Gundulića", u: Studije i rasprave, Zagreb: Matica hrvatska, 2002: 87-105.

32. Joanna Rapacka, "Književno-kulturni kontekst poljske recepcije Osmana", Dubrovnik 2 (1991) 1: 163-173.

33. Hans Rothe, "O žanru Gundulićeva Osmana", Dometi 16 (1983) 1/2/3: 67-78.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar