Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenom slovenskom romanesknom produkcijom, njezinim dominantnim značajkama, prevladavajućim pripovjednim strategijama, tematskim i žanrovskim osobitostima. Metode podučavanja: Uz predavački dio o općim značajkama suvremenog slovenskog romana i temeljnim poetičkim obilježjima razdoblja, posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija. Metode ocjenjivanja: Kroz redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačnu ili grupnu prezentaciju teme i/ili teksta u samom kolegiju,te završno na usmenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Ljubljana, 2002.

2. Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman (Obdobja 21, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2003. [odabrani tekstovi]

3. Pogačnik, Jože [et al]: Slovenska književnost III, Ljubljana, 2001. (poglavlje Pripovedna proza, S. Borovnik, str. 145-203).

4. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.

Preporučena literatura:

5. Kos, Janko: Na poti v postmoderno, Ljubljana, 1995.

6. Matajc, Vanesa: Put počinje, putovanje je završeno, Sarajevske sveske, 2006 (13), str. 143-155.

7. Virk, Tomo: Premisleki o sodobni slovenski prozi, Ljubljana, 1998.

8. Zadravec, Franc: Slovenski roman 20. stoletja (1., 2. i 3. dio), Ljubljana, (1997., 2002. i 2005.).

9. Zupan Sosič, Alojzija: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman, Maribor, 2006.

Ishodi učenja:

1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenoj slovenskoj prozi, naročito s obzirom na razvojne tendencije romaneskne produkcije.

2. Primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja u valoriziranju romanesknih tekstova suvremene slovenske književnosti.

3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim romanesknim ostvarenjima drugih južnoslavenskih književnosti.

4. Integrirati stečena znanja o suvremenoj slovenskoj proznoj produkciji i tumačiti ih u širem kulturnom i društvenom kontekstu.

5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar