Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonski roman

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s razvojem romana u makedonskoj književnosti na primjeru reprezentativnih tekstova od sredine 20. stoljeća pa sve do novijeg datuma. Uz književnopovijesni pregled, cilj je i upoznati studente s osnovama analize romana. Metode podučavanja: Uz početni predavački dio na kojem će se studenti upoznati povijesnim razvojem makedonskog romana, naglasak će biti na analizama izabranih romana. Metode ocjenjivanja: Eseji ili seminarski rad i usmeni ispit. Za usmeni ispit potrebno je pročitati sve romane iz popisa primarne literature i dva romana po vlastitom izboru.
Obavezna literatura:

2.

3.

5.

Preporučena literatura:

6.

7.

8.

9.

10. Borislav Pavlovski, Priča o makedonskom romanu i Hrapeškovim vještinama, pogovor u: Ermis Lafazanovski, Hrapeško, Zagreb, 2010.

Ishodi učenja:

1. Opisati razvoj romana u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja

2. Nabrojati kanonske makedonske romanopisce

3. Opisati i analizirati kanonske i reprezentativne izabrane romane

4. Primijeniti naučena književnoteorijska znanja na analizu drugih romana

5. Prepoznati sličnosti i razlike u odnosu na razvoj romana u drugim južnoslavenskim književnostima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar