Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nikica Gilić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nikica Gilić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu modernizma i postmodernizma u svjetskom filmu zapadnog kruga, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa modernizmu i postmodernizmu. Metode podučavanja: Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala. Metode ocjenjivanja: Ispit se polaže putem kolokvija ili seminarskim radom. Ukoliko student nije položio jedan od kolokvija ili nije prijavio seminarski rad do prvog kolokvija, a predao prvu verziju rada najkasnije do drugog kolokvija, polaže usmeni završni ispit. Na tom ispitu, uz obaveznu literaturu, student mora koristiti barem jednu knjigu ili pet poglavlja/članaka s popisa izborne literature.
Obavezna literatura:

1. Jameson, Frederic, 1988, "Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma", u Postmoderna: nova epoha ili zabluda, ur. I. Kuvačić, G. Flego, ZG: Naprijed, str. 187-232. Ante Peterlić, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, ZG: HFS; poglavlja o modernizmu nijemog i zvučnog filma (sovjetska montažna škola, avangardni film, weimarski film, francuski novi val). Ante Peterlić, 2002, Studije o 9 filmova, ZG: HFS (poglavlja o filmovima Građanin Kane, Do posljednjeg daha, Prošle godine u Marienbadu, Osam i pol i 2001: Odiseja u svemiru). Turković, Hrvoje, 2005, Film: zabava, žanr, stil, ZG: HFS, str. 323-373 (poglavlja o Godardu, Babaji i Lucasu).

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar