Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Morfosintaksa srpskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Virna Karlić (P, S)

Ishodi učenja:

1. Definirati, opisati i objasniti osnovne morfološke, tvorbene i sintaktičke pojmove

2. Opisati i objasniti obilježja morfoloških kategorija srpskog književnog jezika

3. Opisati i objasniti obilježja sintaktičkih kategorija srpskog književnog jezika

4. Ovladati morfološkom i tvorbenom analizom promjenjivih vrsta riječi u srpskom jeziku

5. Primijeniti teorijska znanja u provođenju morfosintaktičke analize rečenica

6. Prepoznati, razumjeti i objasniti obilježja gramatičke strukture srpskog književnog jezika

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar