Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indoeuropska fonologija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mate Kapović

Izvođači:

prof. dr. sc. Mate Kapović (P, S)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar