Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Seminar iz semiologije i filozofije jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Borislav Mikulić

Izvođači:

prof. dr. sc. Borislav Mikulić (S)

Opis predmeta:
itanje i analiza odabranih filozofskih i jezično-teorijskih izvora (antičkih, modernih i suvremenih) o konstituciji i upotrebi znaka, mentalnih reprezentacija i o znakovnom karakteru mišljenja uopće; identificiranje različitih aspekata filozofskih i bliskih teorija o prirodi i porijeklu znaka, relaciji označavanja i konstituciji značenja te povezanim koncepcijama reprezentacije i istine (odslikavanje, adekvacija, korespondencija). Upoznavanje s idejno-povijesnim, kulturnim, socijalnim vidovima označavanja i simboličke reprezentacije te njihovom epistemološkom i lingvističkom analizom; ocrtavanje podloge za konceptualnu (strukturno-epistemološku) i primijenjenu (socijalno i kulturno-filozofsku i ideološko-kritičku) analizu znaka i označavanja.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar