Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Semantička tipologija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Izvođači:

doc. dr. sc. Daniela Katunar (P, S)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar