Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu

Opterećenje:
15(LK) + 15(S)
Nositelji:

Sara Profeta, v. lekt.

Izvođači:

Sara Profeta, v. lekt. (S)

Preduvjeti za upis predmeta:

Švedski jezik III (položen)

Legenda

  • S - Seminar
  • LK - Lektorske vježbe