Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove ranokršćanske arheologije

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

Associate Professor Domagoj Tončinić, PhD

Izvođači:

Assistant Professor Iva Kaić, PhD (S)

Associate Professor Domagoj Tončinić, PhD (P)

Mirna Cvetko, PhD (S)

Opis predmeta:
Cilj ovoga predmeta je savladavanje osnovnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije te usvajanje temeljne ikonografije u ranokršćanskoj umjetnosti na primjeru arheoloških nalaza iz Hrvatske i s područja čitavog Rimskog carstva.
Obavezna literatura:

1. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1990. Lexikon der christliche Ikonographie, Rom, Freiburg, Basel, Wien 2004. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994.

Preporučena literatura:

2. W. F. Volbach, Früchchristliche kunst, München 1958. G. Koch, Frühchrisliche Kunst, Stuttgart, Berlin, Köln 1995. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija u Antika, Zagreb 2002, str. 205- 311. V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003. V. Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006.

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći objasniti povijesnu pozadinu i kronologiju pojave i razvoja ranoga kršćanstva

2. Studenti će moći samostalno prepoznati ikonografske motive na ranokršćanskim mozaicima, freskama, sarkofazima i na predmetima u

3. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima

4. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka

5. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada

6. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata

7. Studenti će moći interpretirati društvene i religijske promjene koje donosi kršćanstvo

8. Studenti će moći objasniti razvoj liturgije i crkve u ranome kršćanstvu na primjeru antičkih literarnih izvora

9. Studenti će moći prepoznati i pravilno interpretirati ranokršćansku arhitekturu, mozaike, slikarstvo, kiparstvo i predmete umje

10. Studenti će moći dati definiciju ranokršćanske arheologije kao jedne od grana arheologije

11. Studenti će moći objasniti povijesnu pozadinu i kronologiju pojave i razvoja ranoga kršćanstva

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar