Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u provincijalnu arheologiju

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić

Izvođači:

dr. sc. Mirna Cvetko (P, S)

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić (S)

Opis predmeta:
Usvajanje znanja i razumijevanja o ustroju rimske državne uprave i razvoju urbanizma na području Hrvatske koja danas zauzima dijelove dvaju rimskih provincija i jedne italske regije. Isto tako studenti mogu usvojiti znanje i razumijevanje o drugim rimskim provincijama, kao i osnovna znanja o ustroju rimske vojske kao jedne od nositeljica romanizacije i romaniziranja. Studenti će primijeniti osnovne znanstvene standarde pisanja znanstvenog rada.
Obavezna literatura:

1. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2004. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002. M. Sanader, Grci na otocima i obali istočnog Jadrana, u: M. Sanader, Imago provinciarum, Zagreb 2008, str. 51-59. M. Sanader, Rimski limes u Hrvatskoj, u: M. Sanader, Imago provinciarum, Zagreb 2008, str. 103-110.

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći usvojiti znanja o kronologiji rimskog vojnog napredovanja u Iliriku

2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u kontekst razvoja i ustroja Rimskog carstva

3. Studenti će moći razumjeti osnovne elemente rimskog urbanizma

4. Studenti će moći interpretirati arheološke podatke iz Hrvatske u odnosu na druge provincije

5. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine

6. Studenti će moći steći znanja i vještine koji su nužni za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije

7. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi

8. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada

9. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka

10. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar