Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srednjovjekovni bestijarij

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirja Jarak

Izvođači:

dr. sc. Ivana Škiljan (P)

Opis predmeta:
Ikonografskom analizom likovnih prikaza na srednjovjekovnoj arheološkoj građi čije se simboličko značenje veže uz interpretacije iz srednjovjekovnih literarnih izvora bestijarija koji pružaju izniman uvid u mentalitet srednjovjekovnog čovjeka, studenti se na izabranim primjerima upoznaju s osnovama raznolikog arheološkog materijala s prostora Dalmacije i srednjovjekovne Slavonije, na kamenoj plastici i predmetima umjetničkog obrta, od uporabnih predmeta do pećnjaka. Ukazat će se na veze u simboličkim značenjima likovnih prikaza od kasne antike, preko srednjeg vijeka pa sve do renesanse, na primjerima arheoloških nalaza iz ranosrednjovjekovnog perioda pa sve do 16. stoljeća. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovama srednjovjekovnog simbolizma i ikonografije i interpretacija arheološke građe kroz komparativne analize povijesno-umjetničkih, povijesnih i literarnih izvora. Stoga će se pozornost posvetiti prvenstveno razvijanju interpretacijskih umijeća studenata te usmenim i pismenim vještinama izražavanja.
Obavezna literatura:

Richard Barber (2013): Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford, MS Bodley 764

Legenda

  • P - Predavanja