Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović (P)

Ishodi učenja:

1. Student će razlikovati paleoslavistiku kao znanstvenu disciplinu od ostalih filoloških disciplina.

2. Nakon uspješno završenog predmeta student će moći ustanoviti važnost hrvatske paleoslavistike u okviru hrvatske jezične, književne i kulturne povijesti.

3. Student će argumentirano objasniti značaj hrvatskoga glagolizma u odnosu na ostale segmente nacionalne filologije.

4. Student će moći uspostavljati razlike koje postoje u proučavanju tekstova u 19. st. u odnosu na proučavanja u 20. i 21. stoljeću.

5. Student će nakon položenog kolegija moći sažeti kako su se razvijala paleoslavistička istraživanja kroz posljednja tri stoljeća.

6. Student će moći uspoređivati razlike između istraživanja glagoljskih, ćiriličkih i latiničkih hrvatskih tekstova srednjega vijeka.

7. Student će se samostalno upuštati u istraživanje dosad za javnost neobjavljenih tekstova srednjega vijeka.

8. Student će predložiti nove tehnike istraživanja na temelju proučenih dosadašnjih filoloških istraživanja.

9. Student će argumentirano iznositi vlastite spoznaje o razlici u jeziku između različitih vrsta tekstova (npr. o jezičnoj razlici između brevijara, misala, književnih i pravnih tekstova).

10. Student će vrednovati jezik liturgijskih tekstova u odnosu na jezik tekstova lijepe književnosti srednjega vijeka.

Legenda

  • P - Predavanja