Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hrvatski znakovni jezik 2

Opterećenje:
30(LK) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Izvođači:

Dorijana Kavčić, prof. (LK, P)

Legenda

  • P - Predavanja
  • LK - Lektorske vježbe