Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u studij turkologije (II)

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ekrem Čaušević

Izvođači:

prof. dr. sc. Ekrem Čaušević (S)

Opis predmeta:
ECTS-bodovi: 3; Jezik: hrvatski; Trajanje: 1 semestar; Status: obvezatni; Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara na tjedan; Uvjeti: upisan i odslušan prvi semestar; Ispit: test; Sadržaj: najstarije europske škole, diplomatske akademije i katedre turskoga jezika; razvoj europskih turkoloških studija; turkologija danas u Europi i Turskoj; postignuća i perspektive suvremenih turkoloških studija; Cilj: usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.
Obavezna literatura:

1. Kononov, A. N. (1982.): Istorija izučenija tjurkskih jazykov v Rossii. Nauka, Moskva.

2. Izbor enciklopedijskih natuknica.

Preporučena literatura:

4. Todorova, M. (1997.), Imaginarni Balkan, Beograd.

5. Putopisi europskih putopisaca (po izboru i u dogovoru s nastavnikom).

Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u studij turkologije (I) (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar