Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Nikolina Maraković (S, T)

prof. dr. sc. Miljenko Jurković (T)

Opis predmeta:
Sadržaj Arhitektura i likovne umjetnosti (slikarstvo, skulptura, umjetnički obrt) kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja (4.-11. st.) u povijesnom kontekstu. Pregled najvažnijih spomenika, stilski razvoj, osvrt na domaću kulturnu baštinu. Cilj - upoznavanje studenata s osnovnim problemima umjetnosti od početka 4. do početka 11. stoljeća - razumijevanje osnovne problematike umjetnosti kasne antike i ranog srednjeg vijeka u povijesnom kontekstu, s naglaskom na novim istraživanjima i promjenama u shvaćanju stila; razlikovanje povijesno-umjetničkih i stilskih te povijesnih kategorija i termina
Obavezna literatura:

1. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986. (str. 23-106, 135-156, 167-187, 201-237.)

2. J. Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1978 (poglavlja 1 ? 8)

3. N. Cambi, Antika; Zagreb, 2002. (poglavlje: Kasnoantička i starokršćanska civilizacija; str. 205-311)

4. J. Beckwith, Early Medieval Art, Thames and Hudson, London, 1974.

5. M. Jurković, Od Nina do Knina, katalog izložbe, Zagreb 1992.

Preporučena literatura:

6. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth 1986.

7. P. Verzone, Od Teodorika do Karla Velikog, Novi Sad 1973.

8. K. J. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture, The Pelican History of Art, Harmondsworth, 1979 (part I, II)

9. C. R. Dodwell, Painting in Europe 800-1200; The Pelican History of Art, 1971 (part I, II, III, IV, VI, VII do str. 127.)

10. P. Lasco, Ars Sacra 800-1200; The Pelican History of Art (part I, II)

11. A. Erlande-Brandenburg, Katedrala, Zagreb 1997, pogl. II i III, str. 33-82.

12. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe