Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi sociologije

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Davorka Matić

Izvođači:

prof. dr. sc. Davorka Matić (S)

Opis predmeta:
Predmet je koncipiran kao uvođenje u raspravu o temeljnim problemima i pojmovima sociologijske znanosti. Nastava je organizirana oko sljedećih tema: osobenosti sociološkog pristupa izučavanju društva; pojam društva; dinamika odnošenja pojedinca i društva; temeljni sociološki pojmovi ? društveno djelovanje, moć i vlast, društvena nejednakost, klasa, alijenacija, devijantnost i anomija; problem ideologije; ključne društvene institucije ? stratifikacija, rad, obitelj, religija, obrazovanje; sociologija kao profesija. Namjera je predmeta upoznavanje studenata sa temeljnim uvidima, konceptima i principima sociologije kao znanstvene discipline, a u cilju unapređenja njihovih opservacijskih vještina i analitičkih sposobnosti neophodnih za daljnji studij sociologije.
Obavezna literatura:

1. Haralambos, M. Uvod u sociologiju. Zagreb : Globus, 1989.

2. Ritzer, G. Suvremena sociologijska teorija. Zagreb : Globus, 1997. Prvo i drugo poglavlje.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar