Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u mađarsko jezikoslovlje

Opterećenje:
15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi

Izvođači:
Opis predmeta:
Status kolegija: obvezatni Oblik nastave: predavanje Broj ECTS-bodova: 2 Ciljevi kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim općim spoznajama o mađarskom jeziku potrebnim za njegovo dalje proučavanje po pojedinačnim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa), prema opisu sadržaja kolegija. Sadržaj kolegija: Osnovna svojstva sustava i povijesti mađarskog jezika u kontekstu okolnih europskih jezika. Glavne tipološke značajke te osnovne strukturne karakteristike mađarskog jezika. Genetsko srodstvo, podrijetlo mađarskog jezika i glavne faze njegova povijesnog razvoja. Arealne povezanosti s okolnim jezicima: glavni smjerovi kontakata mađarskog jezika s drugim jezicima i rezultati jezičnog posuđivanja. Studentske obaveze: Pohađanje nastave je obavezno s posebnim obzirom na slabu opskrbljenost literaturom dostupnom na hrvatskom jeziku. Redovno pohađanje nastave uvjet je stjecanju potpisa. Studenti također moraju pokazati uvjerljiv stupanj aktivnosti na konzultativnim satima (sati ponavljanja i utvrđivanja gradiva). Vrednovanje znanja (ocjena) na temelju završnog kolokvija.
Obavezna literatura:

1. László Keresztes, A Practical Hungarian Grammar. Debrecen, 1995. str. 9-13. (Introduction)

2. Tamás Forgács, Ungarische Grammatik. Wien, 2004. str.19-27. (Einführung)

3. Ranko Matasović, Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb, 2001. str. 56-61. (Arealna klasifikacija jezika), 126-129. (Uralski jezici)

4. L. Sočanac i dr., Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Zagreb, 2005. str. 51-55. (Hrvatski u dodiru s mađarskim jezikom. Povijest jezičnih dodira.)

5. Dubravko Škiljan, Pogled u lingvistiku. Zagreb, 1980. - Jezici i pisma svijeta. str. 20-44. (21-30., 33-34.) - Jezična srodnost. str. 157-167. - Komparativna metoda. str. 173-175., 180-182., 183-185.

6. Alemko Gluhak: Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993. str. 77-78.

7. L., Kontler: Povijest Mađarske. Srednja europa, Zgb., 2007., str. 31-47.

Legenda

  • P - Predavanja