Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u mađarsku civilizaciju

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sándor Bene

Izvođači:

doc. dr. sc. Sándor Bene (P)

Martin Sukalić (S)

Opis predmeta:
Status kolegija: obvezatni Oblik nastave: predavanje i seminar Broj ECTS bodova: 6 Ciljevi kolegija: Formiranje što potpunije predodžbe o mađarskoj civilizaciji u prošlosti i sadašnjost, razumijevanje specifičnih problema njezine prošlosti i sadašnjosti, osvjetljenje specifičnoga povijesnog fenomena našega prostora, višestoljetnoga državnog suživota Hrvata i Mađara. Sadržaj kolegija: Temeljna znanja iz povijesti, zemljopisa, kulture, umjetnosti, etnogeneze, jezika te trenutačnoga etničkog sastava Mađarske. Kronološki pregled hrvatsko-mađarskoga povijesnog i političkog suživota. Studentske obveze: Pohađanje nastave je obavezno. Redovno pohađanje nastave uvjet je stjecanju potpisa. Studenti također moraju pokazati uvjerljiv stupanj aktivnosti na konzultativnim satima (sati ponavljanja i utvrđivanja gradiva). Vrednovanje znanja (ocjena) na temelju pismenog i/ili usmenog ispita.
Obavezna literatura:

1. GÁRDONYI Géza: Egerske zvijezde. Zagreb: Alfa, 1983., prev.: Zlatko Glik. Predgovor Cvetka Maluševa: Život i djelo Gárdonyijeva u istoj knjizi

2. JÓKAI Mór: Zlatni čovjek, Zagreb: Naklada Mlinarec & Plavić, 2005., prev.: Vesna Mlinarec

3. MOLNÁR Ferenc: Dječaci Pavlove ulice. Zagreb: ABC naklada, 2002. prev.: Neven Ušumović

4. Zlatna knjiga mađarske poezije (sastavio i preveo Enver ČOLAKOVIĆ) Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978. Pjesme od sljedećih autora: Bálint BALASSI, Mihály CSOKONAI VITÉZ, Sándor PETŐFI, Endre ADY, Attila, JÓZSEF.

5. BORI, István (ed.): The Complete Guide to Being Hungarian. 50 Facts & Facets of Nationhood, Budapest: L?Harmattan, 2005.

6. BART, István: Hungary & the Hungarians, Budapest: Corvina, 1999.

7. LŐKÖS, István: Hrvatsko-mađarske književne veze, Zg., Matica Hrvatska, 1998. Posebno uvodno poglavlje: Hrvatsko-mađarske književne eze u vrtlozima stoljeća, str. 5?22.

8. ŠOKČEVIĆ, Dinko: Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Zg, 2006.

9. Ars Hungarica: A Pictorial History of Art in Hungary, Budapest: Corvina, 1993.

10. ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA, 1?5.: Emese saga: Hungarian prehistory from the beginnings to King St. Stephen (1038) http://mek.oszk.hu/01900/01993/ Posebno sljedeći linkovi: József Szentpéteri: Prehistory: The Origins of the Hungarian People http:/

11. The Vazul-line: Kings of the Árpád dynasty after St. Stephen (1038?1301) http://mek.oszk.hu/01900/01955/

12. Knight kings: The Anjou- and Sigismund age in Hungary (1301?1437) http://mek.oszk.hu/01900/01949/

13. Pannonian Renaissance: The Hunyadis and the Jagello age (1437?1526) http://mek.oszk.hu/01900/01919/

14. Cross and crescent: The Turkish age in Hungary (1526?1699) http://mek.oszk.hu/01900/01911/

15. HANÁK, Peter (ur.):, Povijest Mađarske Zagreb: Barbat, 1995.

16. Romsics Ignác: Hungary in the twentieth century, Budapest: Corvina, Osiris, 1999.

17. László Kósa (ed.): A cultural history of Hungary: from the beginings to the eighteenth century, Budapest : Corvina : Osiris , 1999.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar