Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u mađarsku književnost

Opterećenje:
15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sándor Bene

Izvođači:
Opis predmeta:
ECTS-bodovi: 2 Jezik: hrvatski Trajanje: jedan semestar, ljetni Status: obvezatni Oblik nastave: 1 sat predavanja Cilj: Upoznavanje najvažnijih etapa nacionalnog razvoja mađarske književnosti te smještanje mađarske književnosti u okvire općeg europskog književnog razvoja. Putem usvajanje temeljnih znanja iz mađarske poetike stvoriti uvjete za što uspješniji početak na sustavnoj obradi povijesti mađarske književnosti. Način polaganja ispita: pismeni i/ili usmeni Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: kroz konzultacije sa studentima i, po potrebi, provedbom anonimne ankete na kraju godine
Obavezna literatura:

1. Mađarska književnost. U Povijest svjetske književnosti V. Zagreb, 1974, 431-464.

Preporučena literatura:

2. Hegedüs Géza: A költői mesterség. Budapest 1978.

3. Szerdahelyi István: Irodalomelméleti enciklopédia. Budapest 1995.

Legenda

  • P - Predavanja