Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja

Opterećenje:
45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

Izvođači:
Opis predmeta:
Sadržaj kolegija: Najznačajnije posebnosti istraživanja povijesti Grčke, Rima i stare povijesti hrvatskih zemalja. Naznaka bitnih procesa grčke i rimske povijesti, te stara povijest hrvatskih zemalja u njihovu kontekstu. Cilj: Usporednim izlaganjem bitnih linija grčke i rimske povijesti, te prapovijesti, protohistorije i antike na hrvatskom povijesnom prostoru uputiti studente u glavne značajke povijesnoga tijeka u navedenim razdobljima i regijama. Opće procese u prikladnom omjeru demonstrirati primjerima s hrvatskog povijesnog prostora. Korištene metode: frontalna nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature. Način polaganja ispita: Pisani. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tri pisane provjere (na početku provjera predznanja, radi formiranja seminarskih radnih grupa; na kvartalu provjera napretka u prorađenome gradivu (10% ocjene); završni pisani ispit (20% ocjene)); sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskoga rada (30% ocjene); aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% ocjene), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% ocjene); redovito pohađanje nastave (10% ocjene).
Obavezna literatura:

1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja

2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 . 74 i 203 - 235

3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press, 2004.

4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457

Preporučena literatura:

5. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.

Legenda

  • P - Predavanja