Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u studij talijanskoga jezika

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Maslina Ljubičić

Izvođači:

prof. dr. sc. Maslina Ljubičić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih lingvističkih znanja neophodnih za razumijevanje specijaliziranih kolegija u višim semestrima. Sadržaj kolegija: Jezik i jezična komunikacija. Pojmovi filologija ? lingvistika ? gramatika. Strukturalizam F. de Saussurea. Osnovni pojmovi iz strukturalističke fonologije i morfologije. Kratak pregled razvoja jezične misli korz povijest s osobitim osvrtom na talijanski udio. Od latinskoga do talijanskoga; talijanski među romanskim jezicima; prvi pisani talijanski tekstovi. Naznaka talijanskog jezičnoga pitanja (questione della lingua). Mjesto talijanskoga/mletačkoga u jezičnoj stratifikaciji na istočnoj obali Jadrana. Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, usmeno izlaganje jednog napisanog seminarskog rada, aktivno sudjelovanje na seminaru.
Obavezna literatura:

1. Tekavčić, P., Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979.Dardano, M. - Trifone, P., Grammatica italiana con nozioni di stilistica, Bologna: Zanichelli, 1989 i pretisci.Glovacki-Bernardi, Z. et alii, Uvod u lingvistiku, Zagreb: Školska knjiga, 2001.

2. Glovacki-Bernardi, Z. et alii, Uvod u lingvistiku, Zagreb, Školska knjiga, 2001.

Preporučena literatura:

3. Dardano, M., Manualetto di linguistica italiana, Bologna: Zanichelli, 1996.Graffi, G. - Scalise, S., Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna: il Mulino, 2002.Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Rijeka: Naklada Benja, 1994.

4. Dardano, M., Manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli, 1996.

5. Graffi, G. ? Scalise, S., Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, il Mulino, 2002.

6. Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Rijeka, Naklada Benja, 1994.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar