Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija informacije i komunikacije

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nikolaj Lazić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj je kolegija da dade intelektualnu osnovu za studij fonetike, kojoj je predmet govor - arhetip čovječje komunikacije. Preko ovog kolegija studij fonetike postaje čvrće strukturiran u sustavu srodnih mu znanosti: lingvistike, poetike, informatike, komunikologije, neurologije, sociologije, psihologije, fizike. Kolegij daje opći teorijski pogled na pojam informacije kao i na komunikacijski ustroj kao dio kibernetskog kruga. Informacija se stavlja u suodnos s entropijom, s oblikom, s organizacijom i organizmom, sa slobodom i s drutvom i njegovim napretkom. Temeljne definicje i odnosi oprimjenjuju se na području govora, lingvistike, politike, fizike, psihologije, ekonomije i antropologije.
Obavezna literatura:

1. Makluan, M. Poznavanje opštila: Čovekovih produžetaka, Beograd, Prosveta, 1971, 7-131 i 176-191.

2. Shanon, C. i W. Weaver. The Mathematical Theory of Communication. The Uniersity of Illinois Press, Urbana, 1949, str. 3-6 i 95-117.

3. Viner, N. Kibernetika i društvo. Ljudska upotreba ljudskih bića. Beograd, Nolit, 1964, str. 245.

4. Škarić, I. Kibernetika i jezik. Suvremena lingvistika. Zagreb, Institut za lingvistiku Filozofskog fakulteta, 1973, br. 7-8, str. 17-28.

5. Škarić, I. Komunikacijski smjerovi. Dometi, Rijeka, Izdavački centar Rijeka, 1978, god. 11, br. 8, str. 9-17.

6. Škarić, I. Šumovi u znanstvenim komunikacijama. Interdisciplinarnost znanosti obrazovanja inovacija, Zagreb, Društvo psihologa Hrvatske uz suradnju Pravnog fakulteta Centra za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, 1982, vol. 1, str. 21-27.

7. Škarić, I. The Entrophy of Uncoordinated Systems. Informatologia Yugoslavica, Zagreb, 1985, vol. 17, br. 1-2, str. 137-142.

Preporučena literatura:

8. MacKay, D. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 2003. http://wol.ra.phy.cam.ac.uk/mackay/itprnn/book.html

Legenda

  • P - Predavanja