Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Neurofonetika

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić

Izvođači:

doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić (S)

prof. dr. sc. Miloš Judaš (P)

doc. dr. sc. Boška Munivrana Dervišbegović (S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama neuroznanosti u području govora i posebno fonetike te ih usmjeriti prema suvremenim metodama istraživanja mozgovnih funkcija. Obrađuju se osnovni anatomski i fiziološki mezhanizmi funkcioniranja živčanog sustava s posebnim osvrtom na govor. Daje se pregled razvoja neurolingvistike te se u taj kontekst smještaju problemi neurofonetike. Opisuju se teorijski modeli neurološkog procesiranja govornih i posebno fonetskih obavijesti. Razmatraju se pitanja dominantnosti moždanih hemisfera i lokalizacije pojedinih fonetskih funkcija te metode istraživanja i mjerni instrumenti tih funkcija.
Obavezna literatura:

1. Horga, D. (1992). Lateralizacija jezika kojima govornik vlada. Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom. Uredili: Andrijaević, M., Y. Vrhovac, str. 167-177.

2. Horga, D. (1991). Neurolingvistička organizacija jezika bilingvalnih govornika. Strani jezici, 20, 3, 147-160.

3. Mildner, V. (2003). Govor između lijeve i desne hemisfere. IPC grupa, Zagreb

4. Pinel, P. J. (2000). Bioloka psihologija. Naklada Slap. Jastrebarsko.

Preporučena literatura:

5. Luria, A.R. (1976). Osnovi neuropsihologije. Nolit. Beograd. str 88-112, 371-387.

6. Obler, K. L. (1999). Language and brain. Cambridge: Cambridge University Press.

7. Posner, M. I., M. E. Raichle (1994). Images of Mind. New York: Scientific American Library.

8. Springer, S. P., G. Deutsch (1998). Left brain, right brain: perspectives from cognitive neuroscience. New York: Freeman.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar