Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grčki tečaj I

Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

mr. sc. Ninoslav Zubović, v. lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Studenti se upoznaju s osnovama grčkoga jezika, s njegovom rasprostranjenošću u antici i dijakronijskim rasponom. Gramatika se tumači i uvježbava na elementarnoj razini. Obrađuju se: grčki alfabet, pravila za izgovor i čitanje, pravila za naglašavanje riječi i deklinacije imenica. Kao predložak za rad služe pojedinačne rečenice ili kraći tekstovi iz udžbenika ili drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu.
Obavezna literatura:

1. M. Balme, G. Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek: Book I, 2.izd., Oxford 2003.

Preporučena literatura:

2. Martinić-Jerčić/Matković, Prometej (udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja), ŠK, Zagreb 2003.

3. Musić/Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb 2004.

Legenda

  • S - Seminar