Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Novogrčki jezik 1

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

mr. sc. Xanthi Zafeiraki, lekt.

Izvođači:

mr. sc. Xanthi Zafeiraki, lekt. (P, S)

Opis predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika te njihova primjena u konverzaciji; razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki); čitanje probranih ulomaka klasika novogrčke književnosti; upoznavanje sa suvremenom grčkom kulturom, a osobito s problematikom jezične politike (diglosija).
Obavezna literatura:

1. G. Simopoulos, E.Pathiaki, R. Kanelopoulou, A. Paylopoulou, Ellhnika A', Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas, Patakis, Atena, 2010.

Preporučena literatura:

2. Idrima Manoli Triantafillidi, Leksiko tes Koines Neoellenikes, Thessalonike: Institouto Neoellenikon Spoudon, Idrima Manole Triantafillide, 1998. (rječnik)

3. Triantafillides M, Neoellenike Grammar (tes Demotikes), Athena: Organismos Ekdoseos Sholikon Biblion. Anatupose me diorthoseis, Thessalonike 1996. (gramatika)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar