Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija grada

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jana Vukić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jana Vukić (P, S)

Opis predmeta:
Sadržaj kolegija: U okviru kolegija prezentira se historijski kontekst nastanka i razvoj sociologije grada. Tumači se osnovni kategorijalni aparat, daje se pregled osnovnih pravaca i informacije o najznačajnijim autorima te se ukazuje na rezultate istraživanja kao i na suvremeni status i pravce razvoja ove posebne sociologije. Raspravlja se i analizira procese urbanizacije (planiranje grada, promjene socijalne strukture, svakodnevni život u gradovima...) uz osvrt na interdisciplinarni kontekst istraživanja suvremenih gradova (megagradovi, globalni gradovi, metropolitanske regije, mreže naselja). Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: obavezno prisustvovanje nastavi, individualno bodovanje seminarskih prezentacija i pisanog seminarskog rada (problemski esej) Način polaganja ispita: usmeni
Obavezna literatura:

1. Čaldarović, O. (2012). Čikaška škola urbane sociologije. Zagreb: Jesenski & Turk.

2. Supek, R. (1987). Grad po mjeri čovjeka: s gledišta kulturne antropologije. Zagreb: Naprijed

3. Čaldarović, O., Šarinić, J., Socijalna važnost prirode u urbanom kontekstu (2010). Društvena istraživanja 19 (4-5: 733-749).

Preporučena literatura:

4. Čaldarović, O. Urbana sociologija. Socijalna teorija i urbano pitanje. Zagreb : Globus, 1985.

5. Čaldarović, O. Suvremeno društvo i urbanizacija. Zagreb : Školska knjiga, 1987.

6. Čaldarović, O., (1989). Društvena dioba prostora. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.

7. Mumford, L. (2008). Povijest utopija. Zagreb: Jesenski i Turk.

8. Mumford, L. (1986). Grad u historiji. Zagreb : Naprijed.

9. Knežević, S. (1996). Zagrebačka Zelena potkova Zagreb: Školska knjiga.

10. Knežević, S. (2012). Zagreb: grad, memorija, art; Zagreb: Meandar.

11. Gulin Zrnić, V. (2009). Kvartovska spika. Zagreb: Jesenski&Turk

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar