Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Izvođači:

dr. sc. Jurica Polančec (S)

Opis predmeta:
Na primjeru jedne Plautove komedije (npr. "Mali Kartažanin") studenti se upoznaju s osobitostima starolatinske gramatike, razlikama spram klasičnog latinskoga, te s mjestom latinskoga među indoeuropskim jezicima. Filološka obrada Plautova teksta prilika je i za kulturno-povijesne i etimološke analize.
Obavezna literatura:

1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar