Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Generativna gramatika

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marko Tadić

Izvođači:

prof. dr. sc. Milan Mihaljević (P, S)

Opis predmeta:
Pojedine lingvističke razine i algebarska lingvistika: fonologija, morfologija, rješavanje morfonoloških i morfoloških problema kao i morfološki opis s pomoću modela algebarske lingvistike; sintaksa, povijest i pravci u generativističkom pristupu, minimalistički program, fonetska i logička forma, primjena formalnih metoda u opisu hrvatskoga.
Obavezna literatura:

1. Chomsky, N.: The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge MA 1995.

2. Freidin, R.: Foundations of Generative Syntax, MIT Press, Cambridge MA 1992.

3. Golden, M.: O jeziku in jezikoslovju, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1996.

4. Mihaljević, M.: Generativna sintaksa i semantika, HFD, Zagreb 1998.

5. Mihaljević, M.: Generativna i leksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Algebarska lingvistika (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar