Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Algebarska lingvistika

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marko Tadić

Izvođači:

dr. sc. Matea Filko (S)

Opis predmeta:
Mjesto algebarske lingvistike u lingvistici. Logika: algebra sudova, logički sud/iskaz (jednostavni i složeni), notacija, negacija, konjunkcija, disjunkcija, implikacija, ekvivalencija, Shefferova operacija, redukcija logičkih operacija, Booleove funkcije; predikatna logika, kvantifikacija; prirodni jezik i logika; logika kao umjetni jezik. Teorija skupova: pojmovi skupa, podskupa, praznoga skupa; jednakosti, presjeka, unije, razlike, dopune skupova, Kartezijev umnožak skupova. Odnosi i algebarske strukture: pridruživanje, uređaj (strogi i nestrogi), uređeni par, odnos, povratnost, rešetka, grupoid, monoid, poluskupina, skupina, slovoreni odnosi, brojni odnosi, preslikavanje.
Obavezna literatura:

1. Partee, B., Meulen, A. T., Wall, R. E. (1990) Mathematical Methods in Linguistics, Kluwer, Dordrecht.

2. Zsigmond, H.; Mihály, S. (1976) Pristup modernoj algebri, Školska knjiga, Zagreb.

3. Kalužnin, L. A. (1975) Što je matematička logika, Školska knjiga, Zagreb (poglavlja I. i III.) .

4. Kovač, Srećko (1994) Logika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.

Preduvjeti za upis predmeta:

Opća lingvistika (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar