Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Dijalektologija srpskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Virna Karlić (S)

Opis predmeta:
Predmet je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika). Kolegij je posvećen upoznavanju organskih jezičkih idoma srpskog jezika. Nakon uvodnih razmatranja o temeljnim pojmovima struke (dijasistem, narječje, dijalekt, mjesni govori itd.) preći će se na samo izučavanje dijalektatske slike štokavskog narječja, njegove rasprostranjenosti, podjele, na klasifikaciju i strukturalno određenje dijalekata i govora te na definiranje njihova međusobnog odnosa. U središtvu pažnje biće izučavanje lingvističkog sistema pojedinih dijalekata, naročito istočnohercegovačkog i šumadijsko-vojvođanskog dijalekatskog kompleksa. Uzimaće se u obzir i društveno relevantni činitelji koji su utjecali na lik govora i dijalekata (socijalno-historijski, urbanizacija, utjecah sredstava masovnog komiciranja i modernog života itd.). Uz to će slušatelji biti upoznati i sa seobama stanovništa, izoglosama i unutrašnjoj diferencijacijia narječja te sa odnosom i međusobnoj zavisnosti organskih i neorganskih idioma (književnog jezika).
Obavezna literatura:

1. Pavle Ivić: "Dijalektologija srpskohrvatskog jezika". Uvod i štokavsko narečje, Novi Sad, 1956, ?1985, ?2001.

2. Asim Peco: "Pregled srpskohrvatskih dijalekata", Beograd, 1978, 5. izd. 1991.

3. Nedeljko Bogdanović i Jordana Marković: "Praktikum iz dijalektologije", Niš, 2000.

4. Josip Lisac: "Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja", Zagreb, 2003.

5. Miloš Okuka: "Srpski dijalekti (skripta)", München ? Zagreb, 2007.

Ishodi učenja:

1. Definirati, opisati i objasniti osnovne dijalektološke pojmove

2. Opisati i objasniti klasifikaciju srpskih dijalekata

3. Opisati i objasniti rasprostranjenost srpskih dijalekata

4. Opisati obilježja pojedinih srpskih dijalekata i njihove međusbne odnose

5. Razumjeti razvojne procese pojedinih srpskih dijalekata i njihovu socijalnu i historijsku uvjetovanost

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar