Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

doc. dr. sc. Virna Karlić (S)

Opis predmeta:
U ovom predmetu studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj kulture i književnosti, od njezinih početaka do današnjih dana, te pročitati neke od kapitalnih djela srpske književnosti. Predmet Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture realizirat će kroz predavanja i seminare. Predavanjima će se studente upoznati s najvažnijim činjenicama srpske kulture, pojasnit će se osnovne karakteristike stilskih formacija i fenomena srpske književne povijesti, te uspostaviti kontekstualni okvir tumačenju pojedinih odabranih djela koja će se obrađivati u seminarima i koja su studenti obavezni pročitati. Na kraju semestra održat će se pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Ivić, Pavle: "Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda": http://www.rastko.rs/isk/isk_04.html

2. Milanović, Aleksandar: Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. (izabrana poglavlja)

3. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. / Prosveta, Beograd, 2002. / Nolit, Beograd, 1983.

4. Ivić, Pavle: Istorija srpske kulture: http://www.rastko.rs/isk/index_c.html (izabrana poglavlja)

5. korpus reprezentativnih književnih tekstova koji će se obrađivati u seminarima

Preporučena literatura:

6. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1998.

7. Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.

8. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008.

9. Pantić, Mihajlo: Antologija srpske pripovetke: (1945-1995), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

10. Stojković, Borivoje: Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 1979.

11. Srpska književnost u književnoj kritici, I-XII, grupa autora, ur. Jovan Hristić, Nolit, Beograd, 1966.

12. Pantić, Mihajlo: Aleksandrijski sindrom, I-II, Prosveta, Beograd, 1987; Srpska književna zadruga, Beograd, 1994.

Ishodi učenja:

1. sažeti i objasniti povijesni razvoj srpskog književnog jezika

2. nabrojiti razvojne faze srpskog književnog jezika i opisati njihova temeljna obilježja i predstavnike

3. opisati i svojim riječima objasniti proces standardizacije suvremenog srpskog jezika

4. objasniti periodizaciju srpske književnosti, identificirati njezine specifičnosti

5. skicirati žanrovsku strukturu srpske književnosti

6. imenovati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija

7. interpretirati korpus reprezentativnih književnih tekstova

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar