Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tečaj bugarskog jezika 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

dr. sc. Evelina Grozdanova, lekt.

Izvođači:

dr. sc. Evelina Grozdanova, lekt. (SJ)

Opis predmeta:
Sudjelovanjem u nastavi predmeta student stječe slijedeće jezične kompetencije: 1. Usmene: pri čitanju može razumjeti osnovne riječi i izraze u vezi s najbližom informacijom (primjerice: o sebi, o svojoj obitelji, o svojem zanimanju itd.). Može čitati, razumjeti i tumačiti kratke tematski povezane tekstove. Može postavljati i odgovarati na pitanja. Može komunicirati na standardni način kod direktne razmjene informacije. 2. Pismene: može pisati kratke i jednostavne tekstove i sustave na zadane teme.
Obavezna literatura:

1. Koleva-Zlateva, Živka ; Emilijanova, Borjana ; Sedefčeva, Valentina: "Az govorja b"lgarski : b"lgarski ezik za čuždenci ", Veliko Turnovo, 2004

2. Julija Antonova, Elga Kirjakova: "Govorite li b''lgarski?", Sofija, 1991.

3. Stojan Burov: "B''lgarski ezik za čuždenci, I čast", Veliko T''rnovo, 2000.

4. Kunka Molle: "Kratka gramatika na b''lgarskija ezik za čuždenci", Sofija, 2004.

5. Pet'r Pašov: "B''lgarska gramatika", Sofija, 2002.

Preporučena literatura:

6. Popis preporučene literature isti je kao za predmet Tečaj bugarskog jezika 1.

Ishodi učenja:

1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini bugarskoga jezika

2. razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na bugarskom jeziku

3. usmeno i pismeno komunicirati na bugarskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama

Preduvjeti za upis predmeta:

Tečaj bugarskog jezika 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika