Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tečaj slovenskog jezika 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Simona Gotal, lekt.

Izvođači:

Simona Gotal, lekt. (SJ)

Opis predmeta:
Tečaj slovenskog jezika 2 izborni je predmet za studente drugih studijskih grupa (neslovenista) kojim se studenti osposobljavaju za ovladavanje slovenskim jezikom prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govorenja. Naglasak je na upoznavanju s morfološkim sustavom slovenskog jezika. Osnove morfološkoga sustava ? gramatičke kategorije padeža, vremena (futur) i načina (pogodbeni način), zamjenice (lične, pokazne, upitne), pridjevi (stupnjevanje), modalni glagoli, izbor čestih koordinacija i subordinacija (veznici), najčešće interferencije između hrvatskog i slovenskog jezika.
Obavezna literatura:

1. Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.

2. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik. Cerkno, 2009.

3. A. Peti Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski riječnik. Zagreb, 2014.

Preporučena literatura:

4. Slovenski pravopis, Ljubljana, 2003

5. J. Toporišič: "Slovenska slovnica", Maribor 2004.

6. www.fran.si

7. www.slovenscina.eu

Ishodi učenja:

1. Student može prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja i kategorije na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini.

2. Student može razumjeti, slušati, čitati te usmeno tumačiti nekomplicirane, prilagođene tekstove na slovenskom.

3. Student može govorno i pisno komunicirati na slovenskom u jednostavnim i uobičajenim situacijama.

Preduvjeti za upis predmeta:

Tečaj slovenskog jezika 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika