Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove likovnih umjetnosti

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

prof. dr. sc. Frano Dulibić

Izvođači:

prof. dr. sc. Frano Dulibić (S, T)

Opis predmeta:
sadržaj kolegija: Kolegij omogućava stjecanje neophodnih znanja za karakterizaciju, analizu i interpretaciju umjetničkog djela. Tumače se različiti modeli pristupa umjetničkom djelu s obzirom na namjenu, izražajna sredstva i značenja koja karakteriziraju pojedino djelo. Potiče se razvoj specijalizirane percepcije: percepcije različitih plošnih, prostornih i kromatskih pojedinosti u slici, crtežu, grafici, plakatu ili oblikovanju predmeta različitih vrsta umjetničkog obrta te plastičko prostorne percepcije specifičnih svojstava skulpture. Građa se tumači na karakterističnim primjerima djela likovnih umjetnosti od antike do dvadeset i prvog stoljeća. Seminari se tematski nadovezuju na predavanja i sastoje se pretežno od usmenih i pismenih vježbi analize likovnog djela. Dio seminarskih zadataka studenti rješavaju u muzejskim ili galerijskim prostorima. Cilj kolegija: Cilj kolegija je razvijanje vizualne percepcije u pristupu umjetničkom djelu. Usvajanje osnovnih znanja i metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i suvremenih medija iz svih razdoblja. Usvajanje temeljne stručne terminologije.
Obavezna literatura:

1. H. W. Janson, A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2008. (odabrana poglavlja)

2. (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005. poglavlja: Warnke: Predmetna područja povijesti umjetnosti, Sauerländer: Općenito utvrđivanje predmeta, Sauerländer: Utvrđivanje vremena i mjesta nastanka te utvrđivanje autorstva djela

3. Dulibić, Frano, Osnove likovnih umjetnosti, tekstovi, bilješke i linkovi na fakultetskom sustavu Omega

Preporučena literatura:

4. Wölfflin, Heinrich, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, IPU, Zagreb 1995, str. 79-103.

5. Wölfflin, Heinrich, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb 1998.

6. Horvat Pintarić, Vera, Tradicija i moderna, HAZU, Zagreb 2009.

7. Lucie-Smith, Edward, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.

8. Umjetnost (leksikon , ur. Jadranka Damjanov), Panorama, Zagreb, 1967.

9. Pointon, Marcia, History of Art, A Student's Handbook, Routledge, London-New York 1997.

10. Arnheim, Rudolf, Umetnost i vizualno opažanje, Nova verzija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.

11. Gombrich, E. H., Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.

Ishodi učenja:

1. Usvojiti osnovna znanja i metode za likovnu analizu slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i drugih vrsta likovnih djela.

2. Ovladati temeljnom stručnom terminologijom

3. Usvojiti osnovna znanja o likovnim tehnikama

4. Prepoznavati povijesnoumjetnička razdoblja i njihove karakteristike

5. Primjeniti znanja i metodologije u usmenoj i pismenoj formi

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe